Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
О нама
  • вебсајтови
    факултета

О нама

Факултет за математику и рачунарске науке је први приватни факултет у оквиру националног универзитетског система у Србији посвећен математици и рачунарским наукама. Факултет је основан 2013. године у саставу Алфа БК Универзитета са новом идејом студија интегрисањем математике и рачунарске науке. На овом факултету студенти ће усвајати знања не само из области рачунарских наука, као науке која се бави хардвером, софтвером, теоријом рачунара и његовом применом, него и знања из математичких дисциплина непрекидно током свих нивоа студија.

О нама

Студенти након успешно завршених четворогодишњих основних академских студија (осам семестара – 240 ЕСПБ) стичу стручни назив – ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР. Са овом стеченом дипломом широка је лепеза послова које могу да компетентно раде, не само из области информатике и рачунарства, него и по Правилнику Министарства просвете Републике Србије, дипломирани информатичар је између осталог компетентан да изводи наставу математике у основној a од недавно и у средњој школи. Такође, имају проходност за наставак на мастер студијама на многим сродним факултетима у земљи и иностранству.

Мастер студије трају једну годину (два семестра – 60 ЕСПБ) и након успешно завршених мастер студија добија се стручни назив – МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР.

Докторске студије трају три године (шест семестара – 180 ЕСПБ) и после успешно положених испита и одбрањене докторске дисертације добија се научни степен – ДОКТОР НАУКА – РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ.