Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Студије
  • вебсајтови
    факултета

Студије

Bисокообразовна инстутиција у области рачунарске науке са акредитованим студијским програмима на сва три нивоа студија:основне, мастер и докторске.

Основне студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: дипломирани информатичар

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Мастер студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: мастер информатичар

Дужина студија: 1 година (2 семестра)

Докторске студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: Докторске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Стручни назив: Доктор наука – рачунарске науке

Дужина студија: 3 године (6 семестра)

Докторске студије 2020.

у поступку акредитације

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Алфа БК Универзитет - Факултет за математику и рачунарске науке

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: природно-математичко поље

Научна или уметничка област: Рачунарске науке

Врста студија: Докторске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Стручни назив: Доктор наука – Рачунарске науке

Дужина студија: 3 године (6 семестра)

Распоред наставе

Настава на првој години почиње 4.10.2021.

Настава на другој, трећој и четвртој години почиње 11.10.2021. 

Преузмите распоред наставе Факултета за математику и рачунарске науке

Распоред испита

Распоред испита

Поштовани студенти,

Октобарски испитни рок биће одржан у периоду од 01. до 10.10.2021. године.

Пријава испита  за октобарски испитни рок, у износу од 1.000,00 динара по испиту, почиње 20.9.2021. године, а завршава се 28.9.2021. године (са овим датумом новац за пријаву испита мора бити на рачуну студента).

Октобар 2 испитни рок биће одржан у периоду од 18. до 22.10.2021. године.

Пријава испита  за октобар 2 испитни рок, у износу од 1.000,00 динара по испиту, почиње 11.10.2021. године, а завршава се 15.10.2021. године (са овим датумом новац за пријаву испита мора бити на рачуну студента).

Пријава испита ван дефинисаног термина за пријаву износи 2.000,00 динара по испиту, уз обавезан доказ о уплати.

Пријава испита на дан испита износи 3.500,00 динара по испиту, уз обавезан доказ о уплати.

Уколико буде евентуалних измена у терминима одржавања испита, студенти ће бити благовремено обавештени, истицањем обавештења на огласној табли и сајту Универзитета.

У Београду, 09.9.2021. године

Студентска служба