Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Студије
  • вебсајтови
    факултета

Студије

Bисокообразовна инстутиција у области рачунарске науке са акредитованим студијским програмима на сва три нивоа студија:основне, мастер и докторске.

Основне студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: дипломирани информатичар

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Мастер студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: мастер информатичар

Дужина студија: 1 година (2 семестра)

Докторске студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: Докторске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Стручни назив: Доктор наука – рачунарске науке

Дужина студија: 3 године (6 семестра)

Докторске студије 2020.

у поступку акредитације

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Алфа БК Универзитет - Факултет за математику и рачунарске науке

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: природно-математичко поље

Научна или уметничка област: Рачунарске науке

Врста студија: Докторске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Стручни назив: Доктор наука – Рачунарске науке

Дужина студија: 3 године (6 семестра)

Распоред наставе

Настава на првој години почиње 4.10.2021.

Настава на другој, трећој и четвртој години почиње 11.10.2021. 

Преузмите распоред наставе Факултета за математику и рачунарске науке

Распоред испита

Распоред испита

Поштовани студенти,

Јануарски испитни рок биће одржан у периоду од 20.01до 30.01.2022. године.

Пријава испита  за јануарски испитни рок, у износу од 1.000,00 динара по испиту, почиње  27.12.2021. године, а завршава се 12.01.2022. године (са овим датумом новац за пријаву испита мора бити на рачуну студента I iymirena и измирена школарина).

Фебруарски испитни рок биће одржан у периоду од 05.02до 20.02.2022. године.

Пријава испита  за фебруарски испитни рок, у износу од 1.000,00 динара по испиту, почиње  27.01.2022. године, а завршава се 02.02.2022. године (са овим датумом новац за пријаву испита мора бити на рачуну студента и измирена школарина).

 

Пријава испита ван дефинисаног термина за пријаву износи 2.000,00 динара по испиту, уз обавезан доказ о уплати.

Пријава испита на дан испита износи 3.500,00 динара по испиту, уз обавезан доказ о уплати.

Уколико буде евентуалних измена у терминима одржавања испита, студенти ће бити благовремено обавестени, истицањем обавештења на огласној табли и сајту Универзитета

У Београду, 01.12.2021. године

Студентска служба