Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Број места
  • вебсајтови
    факултета

Број места

Број места по нивоима студирања и програмима Факултета за математику и рачунарске науке.

Нaзив програма Број студената

Факултет за математику и рачунарске науке, Београд, без својства правног лица

  • оас - рачунарске науке 25
  • мастер - рачунарске науке 15
  • дс - рачунарске науке 5