Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Број места
  • вебсајтови
    факултета

Број места

Број места по нивоима студирања и програмима  Факултета за менаџмент у спорту.

Нaзив програма Број студената

 

Факултет за менаџмент у спорту, Београд

  • оас - Менаџмент у спорту 90
  • мастер - Менаџмент тренажне технологије 25
  • мастер - Менаџмент у спорту 25