Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Објављен је зборник са Девете међународне научне конференције на Факултету за стране језике
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Објављен је зборник са Девете међународне научне конференције на Факултету за стране језике

Објављен је зборник са Девете међународне научне конференције на Факултету за стране језике

ВЕСТ, 13.09.2021

Језик, књижевност иприрода – нова публикација у оквиру издавачке делатности Алфа БК Универзитета

Објављен је зборник са Девете међународне научне конференције на Факултету за стране језике

Објављен је зборник са Девете међународне научне конференције Језик, књижевност и природа одржане на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета 25. и 26. септембра 2020. године. На овом дводневном научном скупу учествовали су бројни научници и истраживачи из земље и иностранства. Након процеса рецензирања у Зборник је уврштено 16 радова који тематизују природу у контексту језика, књижевног стваралаштва и методике наставе језика и књижевности.
Зборник садржи три пленарна излагања: у првом се сагледава природни свет америчке књижевности кроз однос између пејзажа и различитих жанрова који су се развили од најранијих почетака историје америчке књижевности; други текст испитује књижевност као средство културне екологије; док је у трећем осветљена природа језика из перспективе стандардизације родно осетљивог српског језика.Остали радови из области лингвистичких истраживања приказују семантичке механизме ознаковљења природе у паремиолошком дискурсу, те проучавају језичке пејзаже у урбаним срединама. Неколико текстова посвећено је разматрању рефлексија природе у одабраним прозним делима из британске и српске књижевности. Усветлу Миловог есеја О природи сагледана је филозофска позадина модерних дистопијских романа. На грађи из поетских текстова испитује се симболика појединих елемената из света природе. Затим, осветљена је природа као семантички супстрат у реторичком тумачењу првобитне поезије. Чланци који се тичу методике наставе приказују могућности које тематски оквир природе нуди у настави језика и књижевности.

Веома смо поносни што смо упркос ванредним околностима услед пандемије вируса корона успели да одржимо традицију организовања годишње међународне научне конференције на Факултету за стране језике. Најсрдачније захваљујемо свим колегама, сарадницима и пријатељима који су нам у томе помогли.